Ông Nguyễn Quang Tường - Tổng giám đốc Sài Gòn Food:

"Văn hóa SGF là “bộ gen” của người SGF, thể hiện bản sắc riêng, là những biểu hiện đặc trưng về phong cách, hành vi, những giá trị và triết lý hành động đã được người SGF lựa chọn theo đuổi.

Trong quá trình hình thành và phát triển, SGF đã có được một bản sắc văn hóa rất riêng, đặc sắc:

  • Đó là sự đoàn kết gắn bó, chia sẻ, tình người trong một môi trường thân thiện, đầm ấm.
  • Đó là lòng yêu nghề, sự trung thành và niềm tự hào.
  • Đó là tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hết mình vì công việc chung.
  • Đó là sự tự tin, tận tâm với khách hàng, tôn trọng hài hòa với nhà cung cấp.
  • Đó còn là sự thẳng thắn và chân tình của người SGF với nhau ...

Sổ tay văn hóa SGF ghi lại những yếu tố quan trọng để tập hợp, gắn kết các thành viên quanh giá trị cốt lõi của công ty và hướng đến thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của mình.

Ban Lãnh Đạo Công ty mong rằng mỗi cán bộ nhân viên công ty SGF hãy tiếp nối những thành công trong quá khứ, tiếp tục bổ sung, nuôi dưỡng những giá trị văn hoá tốt đẹp vì sự phát triển và trường tồn của công ty."

Nguồn: Sài Gòn Food