Hải sản chế biến

Hàng viên

Bất ngờ đầy thích thú khi khám phá sự kết hợp hoàn hảo trong mỗi loại sản phẩm viên của SAIGON FOOD. sự kết hợp đậm đà của các gia vị cùng với nhiều nguyên liệu đặc sắc, tất cả tạo nên nét đặc trưng sản phẩm hàng viên của SAIGON FOOD vô cùng thơm ngon hất dẫn.