Nước chấm và gia vị

Thơm ngọt từ chất đạm, kết hợp gia vị hoàn chỉnh, đặc trưng cho từng món ăn.