Văn hóa Sài Gòn Food được hình thành để những giá trị đã được chính thức thừa nhận, những giá trị niềm tin, những khát khao trở thành nguyên tắc chung trong ứng xử. Sẽ là nơi hiệu triệu hàng ngàn trái tim hướng về một tư tưởng chung.

 

 

Nguồn: Sài Gòn Food