CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN TƯƠI

Ngày 03/06/2021

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ CAM NHẬT PHI LÊ XỐT CÀ CHUA

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CÁ CAM NHẬT PHI LÊ XỐT KHO THƠM

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CÁ SABA NHẬT PHI LÊ XỐT CÀ CHUA

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CÁ SABA NHẬT PHI LÊ XỐT KHO TIÊU

07/12/2020

Nội dung chi tiết

GÀ KHO GỪNG

07/12/2020

Nội dung chi tiết

THỊT KHO MẮM RUỐC

07/12/2020

Nội dung chi tiết

 

 

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CƠM CHIÊN CHAY GẠO LỨC

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CƠM CHIÊN CÁ MẶN GÀ XÉ

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CƠM CHIÊN HẢI SẢN DƯƠNG CHÂU

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CƠM CHIÊN HẢI SẢN NGŨ SẮC

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CƠM CHIÊN KIM CHI

 

07/12/2020

Nội dung chi tiết

MÌ Ý SỐT BÒ BẰM

07/12/2020

Nội dung chi tiết

MÌ Ý XÚC XÍCH KIỂU NHẬT

07/12/2020

Nội dung chi tiết

BÁNH CANH CHẢ CÁ

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CANH BÚN RIÊU CUA ĐỒNG

07/12/2020

Nội dung chi tiết

MIẾN GÀ

07/12/2020

Nội dung chi tiết