Tin tức mới nhất
Ngày 19/04/2018

TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC QA

THÔNG TIN CHUNG:

 • Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 VND
 • Cấp bậc: Quản lý
 • Tuổi: 30 - 45 tuổi
 • Giới tính: Nam/Nữ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Ngày 27/10/2017

CHIÊU SINH HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

Học Kỳ Doanh Nghiệp là một hoạt động Sài Gòn Food dành riêng cho sinh viên có mong muốn trải nghiệm môi trường doanh nghiệp, từ đó có cơ hội áp dụng lý thuyết ở trường học vào công việc thực tiễn tại doanh nghiệp, giúp ích cho việc định hướng nghề nghiệp tương lại của bạn trẻ. 

Tải link đăng ký tại đây

 

Ngày 17/10/2017

TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁ THÀNH

Chức danh: TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁ THÀNH

THÔNG TIN CHUNG:

 • Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh.
 • Mức lương: 18,000,000 - 25,000,000 VND.
 • Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát.
 • Thử việc: tối đa 60 ngày. 
 • Hình thức: Chính thức - Toàn thời gian, từ thứ hai đến thứ bảy. 
 • Tuổi: 25 - 45 tuổi.
 • Giới tính: Nam/Nữ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Ngày 27/09/2017

TUYỂN CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Chức danh: CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

THÔNG TIN CHUNG:

 • Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
 • Cấp bậc: Nhân viên - Chuyên viên
 • Hình thức: Chính thức - Toàn thời gian
 • Tuổi: 25 - 35 tuổi
 • Giới tính: Nam/Nữ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Ngày 16/04/2018

TUYỂN DỤNG BRAND MANAGER

THÔNG TIN CHUNG:

• Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh

• Mức lương: 30,000,000 - 35,000,000 VND

• Cấp bậc: Quản lý • Tuổi: 30 - 40 tuổi

• Giới tính: Nữ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing, QTKD hoặc liên quan.

Ngày 20/10/2017

TUYỂN NHÂN VIÊN IT

Chức danh: NHÂN VIÊN IT

THÔNG TIN CHUNG:

 • Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
 • Cấp bậc: Nhân viên - Chuyên viên
 • Hình thức: Chính thức - Toàn thời gian
 • Tuổi: 25 - 30 tuổi
 • Giới tính: Nam

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Ngày 27/09/2017

TUYỂN  CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Chức danh: CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN CHUNG:

 • Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
 • Cấp bậc: Nhân viên - Chuyên viên
 • Hình thức: Chính thức - Toàn thời gian
 • Tuổi: 25 - 29 tuổi
 • Giới tính: Nam

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Ngày 26/09/2017

TUYỂN CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Chức danh: CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

THÔNG TIN CHUNG:

 • Địa điểm làm việc: KCN Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh
 • Mức lương: 10,000,000 - 13,000,000 VND
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Hình thức: Chính thức - Làm việc theo ca, 8 giờ/ca. 
 • Tuổi: 25 - 40 tuổi
 • Giới tính: Nam

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: