Hải sản đông lạnh

Được sản xuất trên quy trình hiện đại, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp bạn tiết kiệm thời gian chế biến. Giữ nguyên vị tươi ngon của sản phẩm, sẵn sàng để nấu, không cần chế biến gì thêm.