SÀI GÒN FOOD: CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG ĐƯA MENTORING VÀO DOANH NGHIỆP

Ngày 29/08/2019

Nhân dịp Sài Gòn Food chuẩn bị tổng kết chương trình Mentoring 2018 - 2019, mời các anh chị cùng xem nhận định của cộng đồng Mentoring Việt Nam nói về Mentoring tại Sài Gòn Food.

SÀI GÒN FOOD: CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG ĐƯA MENTORING VÀO DOANH NGHIỆP 

Tại Việt Nam, cộng đồng SME Mentoring 1:1 đã chứng kiến một trong những doanh nghiệp đầu tiên mang mô hình mentoring 1:1 vào tổ chức, đó là Saigon Food. Sau những thử nghiệm ban đầu, Saigon Food nhận thấy những giá trị gắn kết đặc biệt cho các thành viên trong Công ty. Điều đó minh chứng cho một giá trị, mọi lời giải cho các bài toán đều bắt đầu từ những câu hỏi tốt. 

THỰC HIỆN MENTORING THÌ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LỢI GÌ?
1. Một mentor tốt là nhân tố chính để gia tăng mức độ gắn kết với công ty đối với thế hệ Y. Nếu không phát triển văn hóa mentoring, các doanh nghiệp có nguy cơ mất người giỏi. Đó cũng là một trong những lý do khiến bản thân các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nên trở thành mentor để từ đó phát triển văn hóa mentoring trong tổ chức của mình (theo Forbes, 2017).
2. Tạo được sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp và nâng cao sự hài lòng của người lao động.
3. Bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo mới vì đây chính là hoạt động hiệu quả và bền vững nhằm gia tăng kỹ năng và tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo để tiến dần đến những vị trí lãnh đạo cao hơn.


Tổng kết chương trình Mini Mentoring 2018 tại Sài Gòn Food

 

Chi tiết bài đăng trên báo Đấu thầu online: 
https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/hay-dua-mentoring-vao-doanh-nghiep-90...