SÀI GÒN FOOD VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU: TOP 10 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CÓ NGUỒN NHÂN LỰC HẠNH PHÚC 2020

Ngày 22/10/2020

Chị Lê Thị Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc, đại diện Sài Gòn Food nhận danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn nhân lực hạnh phúc do Anphabe tổ chức bình chọn.

Chúc mừng Sài Gòn Food cùng những doanh nghiệp lớn khác cũng được vinh danh tại hạng mục này.


Chị Lê Thị Thanh Lâm (áo vest xanh) - Phó Tổng Giám đốc, đại diện Sài Gòn Food nhận danh hiệu

Ảnh và bài: Sài Gòn Food