TÌM KIẾM ĐẠI DIỆN VĂN HÓA SÀI GÒN FOOD 2021

Ngày 11/03/2021

Người ấy là ai?

• Người ấy đang thể hiện tài năng ở đâu?

• Người ấy đang làm gì xuất sắc nhất?

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM NGƯỜI ẤY

Vui lòng xem thông tin về cuộc tìm kiếm quy mô nhất từ trước đến nay và sẵn sàng bước vào hành trình trở thành ĐẠI DIỆN VĂN HÓA SÀI GÒN FOOD, anh chị nhé!

Thông tin đính kèm bao gồm:

• Các tiêu chí tìm kiếm ĐẠI DIỆN VĂN HÓA theo đợt và toàn năm.

• Giải thưởng cho ĐẠI DIỆN VĂN HÓA theo đợt và toàn năm.

• Mẫu phiếu đề cử: gửi kèm dữ liệu chứng minh bằng văn bản/hình ảnh/link online,…

Chúc anh chị đạt thành tích LAO ĐỘNG XUẤT SẮC - HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC để trở thành ứng cử viên sáng giá chạm tay vào chiếc cúp QUÁN QUÂN ĐẠI DIỆN VĂN HÓA SÀI GÒN FOOD 2021

Thiết kế và bài: BP Truyền thông - Đào tạo