TUYỂN SINH TRUNG CẤP THỦY SẢN - KHÓA 3 - NĂM HỌC: 2021-2022

Ngày 11/03/2021

Mến gửi: Đại gia đình Sài Gòn Food,

Nhằm tạo điều kiện cho CBNV Sài Gòn Food có cơ hội học tập đạt được bằng Trung cấp chính quy - chuyên ngành Chế biến Thủy sản và phát triển nguồn lực đội ngũ kế thừa của công ty, BP. Truyền thông – Đào tạo gửi đến các anh chị thông tin Tuyển sinh Trung cấp thủy sản khóa 3 – Năm học 2021 -2021 như sau:

Trân trọng thông tin,

Thiết kế và bài: BP. Truyền thông - Đào tạo.