XÓA BỎ RÀO CẢN ĐỂ QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ

Ngày 12/12/2018

Sài Gòn Food tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ hai với chủ đề “Xóa bỏ rào cản để quản trị và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả”. 

Diễn đàn được tổ chức nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nhận diện các rào cản từ khía cạnh giới có liên quan đến công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp, giúp Doanh nghiệp xóa bỏ rào cản, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt được các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.


 Bà Lê Thị Thanh Lâm - Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Food vị trí thứ 2 bên phải

Trong vai trò diễn giả, Bà Lê Thị Thanh Lâm - Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Food chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhân sự: "Tại Sài Gòn Food, ngay từ khi tuyển dụng chúng tôi đã có những chính sách không hề có sự phân biệt giữa nam và nữ. Người lao động đều bình đẳng như nhau về đào tạo, tiền lương, cơ hội thăng tiến…Và nhờ vào sự không phân biệt đó cho nên tỷ lệ lao động nữ ở công ty chúng tôi từ cấp công nhân viên bình thường cho đến cấp quản lý cơ sở, quản lý cấp trung, quản lý cấp cao thì tỷ lệ nữ là rất cao. Công ty CP Sài Gòn Food luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, mọi hoạt động đều tập trung cho con người để Sài Gòn Food là nơi đáng sống và làm việc ”.Trong vai trò diễn giả, Bà Lê Thị Thanh Lâm - Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Food
chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhân sự


Ban lãnh đạo của các Doanh nghiệp chụp hình lưu niệm tại diễn đàn


Bà Lê Thị Thanh Lâm - Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Food chia sẻ kinh nghiệm
về quản trị nhân sự trên Thời báo Kinh tế Việt Nam.